Rejestr Zbiorów danych Osobowych


System HPMS-RNDO (Rejestr Zbiorów Danych Osobowych) jest narzędziem dla ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) umożliwiającym prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.

HPMS-RZDO jest zintegrowany z HPMS-Dokumentacja. Dane do systemu HPMS-RZDO są pobierane z systemu HPMS-Dokumentacja lub wprowadzane przez ABI, jeśli moduł jest kupiony samodzielnie, tzn. bez modułu HPMS-Dokumentacja.

W systemie HPMS-RZDO są przetwarzane następujące informacje:

  1. Lista zbiorów
  2. Charakterystyka administratora danych
  3. Jawny Rejestr Zbiorów
  4. Rejestr Zmian

System umożliwia wygenerowanie rejestru zbioru danych w pliku pdf, który będzie mógł być udostępniany na stronie www.

W systemie są przyznawane uprawnienia Gościa (osoby, która zechce przejrzeć rejestr w siedzibie administratora danych), które pozwalają przeglądać tylko rejestr zbiorów danych.

W przypadku zintegrowania systemu HPMS-RZDO z HPMS-Dokumentacja, z systemu HPMS-Dokumentacja pobierana jest:

  1. lista zbiorów
  2. informacja dotycząca poszczególnych zbiorów zawarta w zgłoszeniu zbiorów danych do rejestracji w Biurze GIODO
  3. informacja dotycząca administratora danych

Prowadzony Rejestr Zbiorów Danych Osobowych spełnia wymagania nałożone przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).