System HPMS (Holistic Privacy Management System) to narzędzie dla Administratora Danych i ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), umożliwiającym zbudowanie systemu zarządzania, nadzoru i monitoringu kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

HPMS to innowacyjny system zarządzania informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w skali całego przedsiębiorstwa, a w szczególności zarządzanie informacją o przetwarzaniu danych osobowych w procesach biznesowych.


Wdrożenie systemu HPMS umożliwia Zarządowi lub Dyrektorowi zarządzającemu i Administratorom Bezpieczeństwa Informacji w przyjazny dla użytkownika sposób nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie, a ponadto pozwala wykazać, że przedsiębiorca dołożył należytej staranności w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz, że przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie jest pod kontrolą i podlega procesowi okresowej optymalizacji działania.
HPMS może być wdrożony w jednym przedsiębiorstwie lub w grupie przedsiębiorstw, które są ze sobą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Dla każdego przedsiębiorstwa są generowane odrębne dokumenty.
Global Information Security Sp. z o.o. oferuje również pomoc przy wdrożenie systemu, poprzez wsparcie techniczne, przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie systemu HPMS zapewnia:

 1. Minimalizację nakładu pracy pracowników przedsiębiorstwa potrzebną do zapewnienia aktualizacji informacji dotyczącej przetwarzaniem danych osobowych w procesach biznesowych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 2. W sposób efektywny monitorowanie i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w procesach biznesowych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 3. Znakowanie datą generowanych dokumentów.

HPMS to innowacyjny na naszym rynku system zarządzania przetwarzaniem danych osobowych w skali całej firmy: zarządzanie informacją o firmie, procedurach, zbiorach danych osobowych, bazach danych i systemach informatycznych potrzebnych do utrzymania aktualności dokumentacji wymaganej prawem oraz wiedzą w procesie przetwarzania danych osobowych. Wprowadzenie tego systemu umożliwia w przejrzysty sposób Zarządowi firmy i Administratorom Bezpieczeństwa Informacji nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w firmie, a ponadto pozwala im udowodnić, że przetwarzanie tych danych jest pod kontrolą i podlega procesowi okresowej optymalizacji działania.

System HPMS składa się z niezależnych modułów, takich jak:

 1. HPMS-Dokumentacja – stworzenie i utrzymywanie aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem (Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym)
 2. HPMS-RNDO – prowadzenie rejestru naruszeń danych osobowych
 3. HPMS-Ewidencja – prowadzenie ewidencji scentralizowanej osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 4. HPMS-RZDO – prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
 5. HPMS-Sprawdzenia – prowadzenie rejestru wykonanych sprawdzeń

W najbliższym czasie zostaną uruchomione kolejne moduły.

System HPMS jest dostępny w kilku wariantach:

 1. Wariant I -wersja sieciowa, wielostanowiskowa z przyznawaniem praw dostępu użytkownikom, 2.
 2. Wariant II – wersja korporacyjna, dla firm powiązanych kapitałowo lub biznesowo, wersja sieciowa wielostanowiskowa.

Wersja serwerowa wielostanowiskowa charakteryzuje się możliwością jednoczesnej pracy wielu osób. Uprawnienia osób są profilowane, tak że osoba ma dostęp tylko do niezbędnych informacji potrzebnych osobie do pracy z systemem.
System został opracowany przez ekspertów Global Information Security Sp. z o.o. na podstawie doświadczeń zarządzania danymi osobowymi i systemami ochrony danych osobowych u klientów GIS. Spółka zapewnia, iż system będzie rozwijany zgodnie z wymogami prawa i stosownie do specyfiki klientów GIS i Państwa potrzeb.Wymagania dla systemu

System wymaga przestrzeni np. 200 MB na serwerze, przestrzeń jest potrzebna z uwagi na gromadzone pliki w systemie HPMS.
Na chwilę obecną, prawidłowa instalacja sytemu HPMS wymaga uprzedniego zainstalowania:

 • środowiska Java - Java Runtime Environment (JRE)
 • MySQL
 • Glassfish

System może być uruchomiany na serwerze zarówno w środowisku Windows, jak i w środowisku Linux.
W przypadku posiadania licencji HPMS, instalacja innych modułów HPMS nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.