USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 

Oferujemy Państwu unikalną usługę kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem w sposób zapewniający:

 • integrację zarządzania ryzykiem biznesowym z ryzykiem bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych) w holistyczny model zarządzania ryzykiem,
 • dostarczenie na potrzeby poszczególnych etapów wdrożenia potrzebnej wiedzy, narzędzi i usług konsultacyjnych pozwalających zrealizować dany etap przez pracowników Firmy przy minimalnym koniecznym ich zaangażowaniu oraz przy zapewnieniu unifikacji w skali Firmy dokumentów i definicji pojęć używanych przy ich przygotowaniu,
 • zachowanie zasady wiedzy koniecznej (Need to Know) tzn. minimalizacji wiedzy przekazanej na zewnątrz o poufnych aspektach Zarządzania Ryzykiem w Firmie oraz minimalizacji ryzyka związanego z udziałem w tych przedsięwzięciach osób z poza Firmy,
 • zachowanie kontroli Firmy nad informacjami, procesem i dokumentacją,
 • możliwość przeprowadzenia bez udziału podmiotów zewnętrznych aktualizacji dokumentów, planów oraz informacji o ryzykach i kluczowych aspektach procesu,
 • zaangażowanie pracowników Firmy i sprawny przebieg procesu.

Zakres świadczonej obsługi uzależniamy jedynie od Państwa zapotrzebowania i może objąć, między innymi:

 1. Analizę, ocena ryzyka, przygotowanie modelu ryzyk i propozycji struktury zarządzania ryzykiem, tworzenie mapy ryzyk lub współdziałanie z pracownikami w tworzeniu mapy ryzyk
 2. Ujednolicenie i usystematyzowanie zarządzania ryzykiem
 3. Przeprowadzenie audytów, konsultacji i opracowań koncepcyjnych z obszaru doskonalenia i zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem informacji
 4. Przeprowadzanie audytów i doraźnych ocen ryzyka w obszarach wskazanych przez Klienta.
 5. Wdrożenie oprogramowania do Zarządzania ryzykiem w oparciu o model ryzyka:
  • wypracowany w firmie,
  • przygotowany przez firmę trzecią,
  • przygotowany przez pracowników GIS np. na podstawie standardu COSO ERM
 6. Wdrożenie kompleksowego Zarządzania Ryzykiem w oparciu o standard COSO ERM (Enterprise Risk Management)
 7. Wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem w Firmie.