Usługi z zakresu implementacji standardów


 1. Implementacja standardów:
  • zarządzania firmą –Corporate Governance – standard COSO,
  • zarządzania ryzykiem COSO-ERM (Enterprise Risk Management),
  • zarządzania bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 “System zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • zarządzania jakością ISO/IEC 9001 “System zarządzania jakością,
  • zarządzanie technologią informatyczną ITIL, COBIT
 2. Koordynacja działań w obszarze wdrożenia standardów
 3. Maksymalizacja efektu synergii z wdrażanych standardów poprzez koordynację działań i maksymalizację efektu w skali firmy